Địa chỉ: D4/36, ĐƯỜNG KÊNH A, ẤP 4, XÃ LÊ MINH XUÂN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HCM. Tel: 0909867877 (Mr. Minh)

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: D4/36, ĐƯỜNG KÊNH A, ẤP 4, XÃ LÊ MINH XUÂN, QUẬN BÌNH CHÁNH, TP.HCM
  • Tel: 0909867877 (Mr. Minh)
  • Email: intuypnhomducthanh@gmail.com
  • Website: tuypnhomducthanh.com
Close Menu
×
×

Cart